Proiectul DACICA reprezintă o inițiativă cultural-științifică ce reunește sub aceeași siglă patru structuri constituite pe parcursul ultimelor două decenii cu scopul de a acoperi cele mai importante direcții de valorificare a istoriei și patrimoniului dacic: protejarea și promovarea patrimoniului (Fundația Dacica), cercetare științifică (Centrul de Studii al Fundației Dacica), activitate editorială (Editura Dacica) și turism cultural (Pensiunea Dacica).
DACICA project represents a cultural-scientific initiative that brings together under the same emblem four structures established over the last two decades with the aim of covering the most important directions for valorizing Dacian history and heritage: protection and promotion of heritage (Dacica Foundation), scientific research (Dacica Foundation Study Centre), publishing activity (Dacica Publishing House), and cultural tourism (Dacica Guesthouse).

 
 

Fundația Dacica a luat ființă în anul 2009 în scopul protejării și promovării valorilor ancestrale ale civilizației românești, cu o aplecare specială asupra patrimoniului de epocă dacică. Desfășoară proiecte de cercetare științifică, simpozioane, conferințe și activități în beneficiul comunității locale.
Dacica Foundation was established in 2009 with the aim of protecting and promoting the ancestral values of Romanian civilization, with a special focus on the Dacian period heritage. It carries out scientific research projects, symposiums, conferences, and activities for the benefit of the local community.

 
 

Centrul de Studii al Fundației Dacica a fost creat în anul 2011 sub egida Fundației. Urmărește desfășurarea de programe de cercetare în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, ce vizează cu precădere epoca dacică, precum și sprijinirea comunității științifice, în special a tinerilor cercetători.
The Study Centre of Dacica Foundation was established in 2011 under the aegis of the Foundation. It aims at pursuing research programs in the field of ancient history and archeology, focusing mainly on the Dacian period, as well as on supporting scientific communities and particularly young researchers.

 
 

Editura Dacica a luat ființă în anul 2006, din dorința de a acoperi un domeniu mai slab reprezentat în peisajul editorial, acela al publicațiilor dedicate epocii dacice. Asigură, de asemenea, latura editorială a proiectelor desfășurate de Centrul de Studii.
Dacica Publishing House was founded in 2006, with the aim of covering a less represented field in the publishing landscape, that of publications dedicated to the Dacian period. It also provides the editorial side of the projects carried out by the Study Centre.

 
 

Pensiunea Dacica este singura unitate de cazare din țară care funcționează pe lângă o instituție de cercetare. A fost creată în 2014 ca extensie a Fundației Dacica și promovează patrimoniul cultural-istoric și etnografic din zona cetăților dacice în cadrul unui concept de turism cultural original.
Dacica Guesthouse is the only accommodation unit in the country that operates alongside a research institution. It was established in 2014 as an extension of Dacica Foundation and promotes the cultural, historical and ethnographic heritage of the Dacian fortresses area within an original cultural tourism concept.

 
 

Călăuza Dacică va fi un ghid interactiv al celor 6 cetăți dacice înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO. Cu ajutorul hărților, fotografiilor și reconstituirilor virtuale vei putea explora fiecare cetate, iar tehnologia GPS te va ghida și îți va oferi informații detaliate despre punctele de interes, cercetările arheologice și artefactele descoperite.
The Dacian Guide will be an interactive guide of the 6 Dacian fortresses included in the UNESCO World Heritage List. With the help of maps, photographs and virtual reconstructions, you will be able to explore each fortress, and GPS technology will guide you and provide you with detailed information about points of interest, archaeological research and discovered artifacts.

 
 

Oaspeții Pensiunii Dacica au ocazia să guste la micul dejun cele câteva zeci de dulcețuri și siropuri pe care le pregătim în fiecare an, cu ingrediente naturale și de înaltă calitate, fără aditivi, conservanți sau coloranți. În curând veți putea comanda online aceste bunătăți, și multe altele!
Dacica Guesthouse’s visitors have the opportunity to taste at breakfast the several dozen jams and syrups that we prepare every year, using natural and high-quality ingredients, without additives, preservatives or colourings. Soon you will be able to order these delicacies, and many more, online!

1
1
 
 

Proiectul DACICA reprezintă o inițiativă cultural-științifică ce reunește sub aceeași siglă patru structuri constituite pe parcursul ultimelor două decenii cu scopul de a acoperi cele mai importante direcții de valorificare a istoriei și patrimoniului dacic: protejarea și promovarea patrimoniului (Fundația Dacica), cercetare științifică (Centrul de Studii al Fundației Dacica), activitate editorială (Editura Dacica) și turism cultural (Pensiunea Dacica).
DACICA project represents a cultural-scientific initiative that brings together under the same emblem four structures established over the last two decades with the aim of covering the most important directions for valorizing Dacian history and heritage: protection and promotion of heritage (Dacica Foundation), scientific research (Dacica Foundation Study Centre), publishing activity (Dacica Publishing House), and cultural tourism (Dacica Guesthouse).

 
 

Fundația Dacica a luat ființă în anul 2009 în scopul protejării și promovării valorilor ancestrale ale civilizației românești, cu o aplecare specială asupra patrimoniului de epocă dacică. Desfășoară proiecte de cercetare științifică, simpozioane, conferințe și activități în beneficiul comunității locale.
Dacica Foundation was established in 2009 with the aim of protecting and promoting the ancestral values of Romanian civilization, with a special focus on the Dacian period heritage. It carries out scientific research projects, symposiums, conferences, and activities for the benefit of the local community.

 
 

Centrul de Studii al Fundației Dacica a fost creat în anul 2011 sub egida Fundației. Urmărește desfășurarea de programe de cercetare în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, ce vizează cu precădere epoca dacică, precum și sprijinirea comunității științifice, în special a tinerilor cercetători.
The Study Centre of Dacica Foundation was established in 2011 under the aegis of the Foundation. It aims at pursuing research programs in the field of ancient history and archeology, focusing mainly on the Dacian period, as well as on supporting scientific communities and particularly young researchers.

 
 

Editura Dacica a luat ființă în anul 2006, din dorința de a acoperi un domeniu mai slab reprezentat în peisajul editorial, acela al publicațiilor dedicate epocii dacice. Asigură, de asemenea, latura editorială a proiectelor desfășurate de Centrul de Studii.
Dacica Publishing House was founded in 2006, with the aim of covering a less represented field in the publishing landscape, that of publications dedicated to the Dacian period. It also provides the editorial side of the projects carried out by the Study Centre.

 
 

Pensiunea Dacica este singura unitate de cazare din țară care funcționează pe lângă o instituție de cercetare. A fost creată în 2014 ca extensie a Fundației Dacica și promovează patrimoniul cultural-istoric și etnografic din zona cetăților dacice în cadrul unui concept de turism cultural original.
Dacica Guesthouse is the only accommodation unit in the country that operates alongside a research institution. It was established in 2014 as an extension of Dacica Foundation and promotes the cultural, historical and ethnographic heritage of the Dacian fortresses area within an original cultural tourism concept.

 
 

Călăuza Dacică va fi un ghid interactiv al celor 6 cetăți dacice înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO. Cu ajutorul hărților, fotografiilor și reconstituirilor virtuale vei putea explora fiecare cetate, iar tehnologia GPS te va ghida și îți va oferi informații detaliate despre punctele de interes, cercetările arheologice și artefactele descoperite.
The Dacian Guide will be an interactive guide of the 6 Dacian fortresses included in the UNESCO World Heritage List. With the help of maps, photographs and virtual reconstructions, you will be able to explore each fortress, and GPS technology will guide you and provide you with detailed information about points of interest, archaeological research and discovered artifacts.

 
 

Oaspeții Pensiunii Dacica au ocazia să guste la micul dejun cele câteva zeci de dulcețuri și siropuri pe care le pregătim în fiecare an, cu ingrediente naturale și de înaltă calitate, fără aditivi, conservanți sau coloranți. În curând veți putea comanda online aceste bunătăți, și multe altele!
Dacica Guesthouse’s visitors have the opportunity to taste at breakfast the several dozen jams and syrups that we prepare every year, using natural and high-quality ingredients, without additives, preservatives or colourings. Soon you will be able to order these delicacies, and many more, online!

1
1
 
 

Proiectul DACICA reprezintă o inițiativă cultural-științifică ce reunește sub aceeași siglă patru structuri constituite pe parcursul ultimelor două decenii cu scopul de a acoperi cele mai importante direcții de valorificare a istoriei și patrimoniului dacic: protejarea și promovarea patrimoniului (Fundația Dacica), cercetare științifică (Centrul de Studii al Fundației Dacica), activitate editorială (Editura Dacica) și turism cultural (Pensiunea Dacica).
DACICA project represents a cultural-scientific initiative that brings together under the same emblem four structures established over the last two decades with the aim of covering the most important directions for valorizing Dacian history and heritage: protection and promotion of heritage (Dacica Foundation), scientific research (Dacica Foundation Study Centre), publishing activity (Dacica Publishing House), and cultural tourism (Dacica Guesthouse).

 
 

Fundația Dacica a luat ființă în anul 2009 în scopul protejării și promovării valorilor ancestrale ale civilizației românești, cu o aplecare specială asupra patrimoniului de epocă dacică. Desfășoară proiecte de cercetare științifică, simpozioane, conferințe și activități în beneficiul comunității locale.
Dacica Foundation was established in 2009 with the aim of protecting and promoting the ancestral values of Romanian civilization, with a special focus on the Dacian period heritage. It carries out scientific research projects, symposiums, conferences, and activities for the benefit of the local community.

 
 

Centrul de Studii al Fundației Dacica a fost creat în anul 2011 sub egida Fundației. Urmărește desfășurarea de programe de cercetare în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, ce vizează cu precădere epoca dacică, precum și sprijinirea comunității științifice, în special a tinerilor cercetători.
The Study Centre of Dacica Foundation was established in 2011 under the aegis of the Foundation. It aims at pursuing research programs in the field of ancient history and archeology, focusing mainly on the Dacian period, as well as on supporting scientific communities and particularly young researchers.

 
 

Editura Dacica a luat ființă în anul 2006, din dorința de a acoperi un domeniu mai slab reprezentat în peisajul editorial, acela al publicațiilor dedicate epocii dacice. Asigură, de asemenea, latura editorială a proiectelor desfășurate de Centrul de Studii.
Dacica Publishing House was founded in 2006, with the aim of covering a less represented field in the publishing landscape, that of publications dedicated to the Dacian period. It also provides the editorial side of the projects carried out by the Study Centre.

 
 

Pensiunea Dacica este singura unitate de cazare din țară care funcționează pe lângă o instituție de cercetare. A fost creată în 2014 ca extensie a Fundației Dacica și promovează patrimoniul cultural-istoric și etnografic din zona cetăților dacice în cadrul unui concept de turism cultural original.
Dacica Guesthouse is the only accommodation unit in the country that operates alongside a research institution. It was established in 2014 as an extension of Dacica Foundation and promotes the cultural, historical and ethnographic heritage of the Dacian fortresses area within an original cultural tourism concept.

 
 

Călăuza Dacică va fi un ghid interactiv al celor 6 cetăți dacice înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO. Cu ajutorul hărților, fotografiilor și reconstituirilor virtuale vei putea explora fiecare cetate, iar tehnologia GPS te va ghida și îți va oferi informații detaliate despre punctele de interes, cercetările arheologice și artefactele descoperite.
The Dacian Guide will be an interactive guide of the 6 Dacian fortresses included in the UNESCO World Heritage List. With the help of maps, photographs and virtual reconstructions, you will be able to explore each fortress, and GPS technology will guide you and provide you with detailed information about points of interest, archaeological research and discovered artifacts.

 
 

Oaspeții Pensiunii Dacica au ocazia să guste la micul dejun cele câteva zeci de dulcețuri și siropuri pe care le pregătim în fiecare an, cu ingrediente naturale și de înaltă calitate, fără aditivi, conservanți sau coloranți. În curând veți putea comanda online aceste bunătăți, și multe altele!
Dacica Guesthouse’s visitors have the opportunity to taste at breakfast the several dozen jams and syrups that we prepare every year, using natural and high-quality ingredients, without additives, preservatives or colourings. Soon you will be able to order these delicacies, and many more, online!

1
1