Proiectul DACICA reprezintă o inițiativă cultural-științifică ce reunește sub aceeași siglă patru structuri constituite pe parcursul ultimului deceniu cu scopul de a acoperi cele mai importante direcții de valorificare a istoriei și patrimoniului dacic: protejarea și promovarea patrimoniului (Fundația Dacica), cercetare științifică (Centrul de Studii al Fundației Dacica), activitate editorială (Editura Dacica) și turism cultural (Pensiunea Dacica). Nucleul de inițiativă îl constituie Fundația Dacica, reprezentată prin fondatorii săi: dl Dan Romalo (sponsor fondator), prof. dr. Valeria Guțu-Romalo, dr. Aurora Pețan (coordonare generală și științifică) și arh. Marian Coman (coordonare logistică și implementare). Sediul activităților Dacica se află în satul Alun, comuna Boșorod, jud. Hunedoara, la poalele cetății dacice Piatra Roșie.

Fundația Dacica a luat ființă în anul 2009 având ca scop principal cercetarea, promovarea și protejarea patrimoniului dacic. Deține un patrimoniu imobiliar în Valea Alunului (Campusul Dacica) ce are ca destinație desfășurarea de activități științifice, culturale și de turism.

Centrul de Studii al Fundației Dacica a fost creat în anul 2011 sub egida Fundației. Urmărește desfășurarea de programe de cercetare în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, ce vizează cu precădere epoca dacică, precum și sprijinirea comunității științifice, în special a tinerilor cercetători.

Pensiunea Dacica a fost creată în anul 2014 cu scopul de a contribui la dezvoltarea turismului cultural în zona cetăților dacice, de a susține activitățile Centrului de Studii, precum și de a sprijini comunitatea locală.

Editura Dacica a fost înființată în anul 2006. Asigură latura editorială a proiectelor desfășurate de Centrul de Studii, dar desfășoară și proiecte editoriale proprii cu scop științific și educativ.

ULTIMELE ARTICOLE DE PE BLOG
Evaluarea raportului catre UNESCO cu privire la Cetatile Dacice
Raportul cu privire la Cetățile dacice din Munții Orăștiei Periodic Reporting – second cycle elaborat pentru World Heritage Center (UNESCO) de către managerii de sit din județele Hunedoara și Alba și avizat de către Institutul Național al Patrimoniului prin Punctul Național Focal pentru Patrimoniu Cultural UNESCO a fost publicat online în data de 13 octombrie 2014.


Foto: Atelierele DACICA, editia 1, Geo-stiinte aplicate în cercetarea arheologica
În perioada 9-12 aprilie 2016 s-a desfășurat primul atelier organizat de Centrul de Studii al Fundației Dacica. Tema atelierului au constituit-o geo-științele aplicate în cercetarea arheologică, iar lector a fost dr. geol. Valentina Cetean, de la Institutul Geologic al României. Am vizitat cariere de piatră exploatate în antichitate și în prezent, am participat la cursuri teoretice, am învățat ce metode și unelte poate folosi un arheolog pentru a obține un set de informații geologice minimale în legătură cu situl pe care îl cercetează, dar și ce trebuie să solicite unui specialist geolog, pentru a obține informații avansate. Mulțumim doamnei Valentina Cetean pentru implicarea deosebită, grupului entuziast și dornic de învățat lucruri noi care a participat la atelier, reprezentanților Marmosim Simeria, care ne-au prezentat tehnicile actuale de prelucrare a pietrei și ne-au primit în cariera de la Pietroasa și, nu în ultimul rând, micuței Sofia, care ne-a îmbogățit cu prezența ei.


Valentina Cetean – Studiu mineralogic privind tipurile de roci din santierul arheologic Ardeu
A fost publicat un nou raport al Centrului de Studii al Fundației Dacica, de data aceasta în cadrul proiectului PetroDac. Raportul este semnat de dr. geol. Valentina Cetean (Institutul Geologic al României) și are ca subiect tipurile de roci din șantierul arheologic Ardeu-Cetățuia, jud. Hunedoara. Este un studiu preliminar, care va fi urmat de o cercetare mai amplă în colaborare cu colegii arheologi care studiază acest sit.